Als het begint te vriezen .. In de nasleep van Vorst

Steven | management | Sunday, 26 November 2006 - 23:06

Volkswagen saneert. 1000en mensen verliezen hun job. Persoonlijke drama’s.

Enorm jammer inderdaad. Ik leef mee met de mensen die op straat komen te slaan.
Toch zie je in het licht van zulke gebeurtenissen, zoals gewoonlijk, demagogie en populisme de kop op steken. Je hoort dan argumenten als: “het zijn klootzakken, want ze maken toch winst”, “ze kiezen nationalistisch” en meer van dat fraais.

Ik wil mij daar uiteraard niet mee gaan bezig houden, maar wel verwijzen naar 2 bronnen in de media. Iets meer beredeneerd.
Maar misschien is het te vroeg voor rede nu de emotie nog zo hoog op loopt. In ieder geval vond ik het interessant en constructief.

In deze 2 bronnen, “Open Kaart” op Kanaal-Z en de Tijd van dit weekend, wordt de situatie vanuit een meer vrije markt filosofie benaderd. Vanuit de vrije markt wordt er gewoon de logica van bedrijven gevolgd. Uiteraard is de situatie in het echt niet zo zwart-wit en spelen er natuurlijk sociale motieven mee, maar het feit dat een zo’n fabriek zijn boeken (bijna) neer legt, is een teken vanuit de markt dat er iets schort.

België is een dienstenland klinkt het dan. We moeten investeren in menselijk kapitaal. We kunnen niet concurreren met de lage loonlanden.
Zit een bron van waarheid in natuurlijk, maar het is ook weer gemakkelijk anderzijds. Lage lonen bv gaat maar gedeeltelijk op, zeker bij een product met zo’n zware logistiek als auto’s.

Wat scheelt er dan wel? Ja, ik ben niet zo slim om het grootste probleem uit het begin van de 21 eeuw hier even op te lossen. Jammer. Maar ik weet wel dat het arbeidsstelsel in België verre van perfect is. Denk aan de rigide patronale lasten, soms paternalistisch bescherming van de overheid in geval van structureringen en overbescherming op allerlei vlakken dat misbruik en laksheid aanmoedigt.

Media in kwestie:
In het Kanaal-Z programma (een talk show) zat Guido Dumarey van Punch International. Dumarey is met zijn Punch groep toch zeker één van de grotere (industriële) ondernemers uit België. Hij had een aantal zeer terechte argumenten naar de politiek, maar de politiekers in het programma hoorden weer zichzelf liever praten dan te luisteren naar iemand die er vanuit de dagdagelijkse praktijk wel wat zinnigs over te vertellen heeft. Dummarey pleitte voor innovatie en opleiding, voor een afschaffing tussen het onderscheid arbeider/bediende, en voor een gezonde circulatie van werknemers.
In de Tijd was Karel Vinck aan het woord in het grote Reflex interview uit de weekend krant. Vinck weet als professioneel crisismanager als geen andere wat het betekent om een bedrijf te reorganiseren. Ook hij volgt de marktlogica: het is niet omdat VW winst maakt dat die winst marktconform is. Wel vraagt hij naar duidelijkheid. Zeggen dat een firma bv productiever moet zijn is vaag. Zeggen dat VW even productief moeten worden als bv Toyota is een duidelijk doel. Vinck noemt de sluiting geen economische ramp. Als je naar de cijfers kijkt hebben we al ergere dingen te slikken gekregen. Bovendien zijn de werknemers gegeerd. Wel is het vaak een persoonlijke ramp, temeer omdat veel werknemers al veel te lang bij dezelfde fabriek werken, en niet meer weten hoe ze om de arbeidsmarkt terecht kunnen.

Ik denk dat beide heren het er wel over eens zijn dat de sluiting (of voorlopig beter: sanering) van Vorst een teken aan de wand is. Het sociaal-ecnomische klimaat is grondig aan het wijzigen en we moeten zien hoe we daar mee omgaan. Nadenken, aanpassen, vooruitgaan en niet janken. Werk voor de politiek.

Maar nog eens: uiteraard met alle respect voor de mensen die hun job verliezen.

1 Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.

RSS feed for comments on this post.